קהילת היהודים יוצאי אתיופיה הינה קהילה המשלבת בין שמירה וטיפוח זהותה התרבותית קהילתית ייחודית,
לבין אימוץ ערכי יוזמה ויצירה, המאפשרים השפעה משמעותית על בניית חברה ישראלית יהודית-ציונית.

החזון שלנו

לקהילת יוצאי אתיופיה יש ברכה מיוחדת להעניק לקהילה הרחבה.
מדובר בקהילה מסורתית עם עוצמות נדירות ששמרה על ערכי היהדות במסירות במשך 2500 שנה, למרות היעדר הקשר עם יהדות התפוצות.
כאשר נוצרה הזדמנות לעלות לארץ הקודש, בני הקהילה לא היססו, ויצאו למסע מפרך. ולמרות התלאות והאבדות הכבדות בנפש, הם המשיכו בגבורה במסע לירושלים מתוך ציונות טהורה.

 

עם זאת, כיום חלק משמעותי מהעוצמות הללו לא באות לידי ביטוי.
כדי להבין מה מקור הפער ולפעול לשינוי עמוק ומהותי במצבה של הקהילה, עלינו לחקור מה היו נקודות החוזק של הקהילה בחיים באתיופיה ומה השתנה עם העלייה ארצה. 

נקודות החוזק של הקהילה באתיופיה

עלייה לארץ

מקורות העוצמה מתפוררים

הבשורה של הנני | השבת העוצמה לקהילה

הפעילות שלנו

תכניות המבוססות על נקודות החוזק של הקהילה

ייחודיות המובילה ליחד

עלייה לארץ

ממשבר לברכה | עקרונות התפיסה הקהילתית של הנני

ממשבר לברכה | פירוט והרחבת המודל

נקודות החוזק של הקהילה באתיופיה

קהילה יהודית מגובשת המהווה רשת בטחון, הנהגה חזקה והיררכיה משפחתית ברורה, שימור המסורת היהודית במסירות מופלאה - כל אלה היוו את נקודות העוצמה של קהילת ביתא ישראל

חיי קהילה:
 

יהודי אתיופיה חיו בכפרים חקלאיים קטנים, כקהילה יהודית מגובשת שהיוותה רשת בטחון לחברים בה. חיי הקהילה העשירים נבעו הן מאורח החיים החקלאי והן כתוצאה ממספר התושבים.
רשת הביטחון באה לידי ביטוי בהתארגנות לקראת שמחות ובזמני משבר משפחתי וכלכלי. 
יש לציין כי החיים החקלאיים אפשרו תקופות של רוגע בין עונה לעונה, שגרמו לאנשים לפתח תרבות עשירה, ליזום מפגשים חברתיים ולבלות זמן בנחת איש עם רעהו.

 

הנהגה והיררכיה משפחתית:

הקהילה היהודית הונהגה על ידי הכאהן (הרב, מנהיג הקהילה) על פיו יישק דבר. הוא היה הכתובת לשאלות הלכתיות, התוויית דרך, יישוב סכסוכים ובעיות בשלום הבית.
חברי הקהילה שמו בכהאן את מבטחם, הסירו מעליהם עול כבד של קבלת החלטות הרות גורל, ופעלו באמונה בהתאם להוראות. מנהיגים אלו פעלו מתוך שליחות, אחריות ובענווה גדולה.
החיים האמוניים והפשוטים באו לידי ביטוי גם בהיררכיה המשפחתית. תינוק נולד וכולם ידעו מיד במה הוא יעסוק כשיגדל. הבנים הלכו בדרכו של האב, והבנות התחנכו בהדרכתה של אמן. מסלול החיים היה מובנה וברור, עם תחושת בטחון וללא טרדות ודאגות מיום המחר.

זהות יהודית ושימור המסורת:

הכפרים היהודיים היו מרוחקים גיאוגרפית מהאוכלוסייה הכללית. המרחק המכוון, בשילוב עם ההנהגה החזקה, סייעו לשימור הזהות והמסורת היהודית בצורה מופלאה במשך 2500 שנה למרות היעדר הקשר עם יהדות התפוצות. 
היהודים חיו בתחושה של זקיפות קומה, והיו גאים במסורת, בשפה, בלבוש, באורחות החיים ובמנהגים. הם העדיפו את חיי הכפר, על אף היותם קשים מהחיים העירוניים, מאחר וידעו כי זו הדרך היחידה בה יוכלו לשמר את המסורת. הציר המרכזי סביבו נעו החיים הרוחניים היו הכמיהה לציון, והכיסופים להגיע לירושלים ולחבור יחד לשאר שבטי ישראל.

עלייה לארץ | מקורות העוצמה מתפוררים

העלייה ארצה, היתה התגשמות מופלאה של חלום בן אלפי שנים, אך עם זאת גם גרמה לפגיעה בדיוק באותן נקודות החוזק עליהן התבססה הקהילה באתיופיה

בתחום הקהילתי:
 

עם העלייה ארצה התערערה המשענת שהעניקה הקהילה המסורתית לחבריה. חברי הקהילה התרחקו גיאוגרפית איש מרעהו, וכל משפחה נאלצה לנהל מאבק קיום יומיומי מול האתגרים החדשים.
בעקבות מלחמת ההישרדות נפגעה היכולת לדאוג איש לרעהו ולנהל חיי קהילה בריאים.

 

בתחום ההנהגה וההיררכיה המשפחתית:

עם ההגעה לארץ ניטלו מהנהגת הקהילה כל סמכויותיה, נוצר בלבול ותחושה של היעדר כיוון. ההנהגה הפכה בבת אחת ללא רלוונטית וכמוה התערער גם המבנה המשפחתי. הצעירים המעיטו בערכם של הוריהם חסרי ההשכלה, מעמד המבוגר כראש המשפחה התערער והפער הבין דורי הלך והעצים.

בתחום הזהות והמסורת:

בעקבות העלייה ארצה נחשפו בני הקהילה לתרבות מערבית והישגית השונה לחלוטין מזו שהכירו.  המורשת והתרבות שהיו בעבר מקור לגאווה הפכו באחת למושא ללעג ולהסתרה. הצעירים התכחשו לשורשים עליהם גדלו, ובהיעדר שורשים נוצר משבר זהות, שהוביל לפגיעה בביטחון העצמי ובגאוות היחידה.

הבשורה של הנני | השבת העוצמה לקהילה

תכניות המביאות לידי ביטוי את הכוחות והעוצמות של קהילת יהודי אתיופיה: 
חיי קהילה עשירים, חקלאות קהילתית המחזקת את מעמד המבוגר כעמוד התווך של המשפחה, תכניות נוער השמות דגש על חיזוק הזהות וחיבור לשורשים

להרחבה על מגוון תכניות הנני לחצו כאן >>

ייחודיות המובילה ליחד| השפעה על הקהילה הרחבה

כפר ביתא ישראל, מיזם הדגל של עמותת הנני, הוא מקום המשמש מודל לתפיסה כי שימור הייחודיות מוביל ליחד.
הכפר מהווה מרכז ארצי לשימור והנחלת מורשת יהדות אתיופיה, מגיעים אליו אלפי מבקרים בשנה הלומדים ונחשפים לעוצמות ולמסורת של הקהילה האתיופית, ובדרך לומדים שיעור חשוב בחיבור לשורשים שלהם עצמם.

להרחבה על כפר ביתא ישראל לחצו כאן >>